Home
PROJEKTOVANJE

PROJEKTOVANJEPrema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/09 i 75/09), projektant je pravno lice registrirano za obavljanje poslova projektovanja. Poslove projektiranja građevina i zahvata u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo pravno lice koje je registrirano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

U skladu s odredbama člana 26. stav 2. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati i poslove projektovanjea.

Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ovlašten je od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projektovanje, izradu saobraćajnih projekata cesta i željezničkih pruga.