Home
CERTIFIKACIJA

CERTIFIKACIJACertifikacija je ocjenjivanje usklađenosti predmeta ispitivanja s propisanim zahtjevima za dati predmet.

Članom 206. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), propisano je da motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode, prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i uređaji značajni za sigurno učestvovanje u saobraćaju na cestama, prije puštanja u saobraćaj moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju usklađenosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u BiH i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). Kako je ovakav oblik organizacije novost na bosanskohercegovačkom tlu, pojašnjavamo šta zapravo radi organizacija prilikom provedbe procesa certifikacije.

Prema navedenom zakonu, ocjenjivanje usklađenosti obavlja organizacija za certifikaciju vozila, a u skladu s Pravilnikom o certifikaciji vozila i uvjetima koje organizacije za certifikaciju vozila moraju ispuniti („Službeni glasnik BiH“ broj 41/08, 89/11 i 6/12).

Ispituju se:

vozila koja se proizvode pojedinačno ili u maloj seriji,
vozila na kojima se obavlja prepravka ili zamjena serijskog dijela, sklopa ili uređaja ne serijskim dijelom, pregradnja vozila ugradnjom sklopa ili uređaja,
vozila za koja nisu poznati tehnički podaci potrebni za tehnički pregled i registraciju vozila,
sklopovi i uređaji koji su namijenjeni za ugradnju u vozila, a bitni su za sigurnost i ekološku podobnost vozila u saobraćaju na cestama.
U postupku ispitivanja vozila provjerava se jesu li konstrukcijske i tehničke osobine vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja u skladu s propisima i normama, odnosno jesu li oni uredno ispitani ili homologirani. Ispitivanje se sastoji od pregleda vozila, dijelova, sklopova i uređaja, snimanja tehničkih značajki vozila, pojedinih sklopova i uređaja, pregleda pripadajuće dokumentacije, stručne obrade rezultata utvrđenih ispitivanjem i donošenja konačne ocjene te izdavanja Potvrde o ispitivanju vozila. Proizvođač vozila, dijelova, sklopova i uređaja te pravna i fizička lica koja obavljaju prepravku vozila dužni su prilikom proizvodnje vozila, dijelova, sklopova i uređaja te prepravke vozila postupati skladno odredbama Pravilnika o ispitivanju vozila.

Kod ispitivanja prerada na serijski proizvedenim vozilima prerada mora biti izvršena tako da se vozilo ne dovede u sigurnosno ili ekološki lošije stanje od serijski proizvedenog vozila.
Ispitivanja iz oblasti certifikacije, prema članu 5. Pravilnika, obuhvataju sljedeće vrste ispitivanja i certifikacije:

identifikacija vozila;
utvrđivanje tehničkih karakteristika;
namjenske prepravke i rekonstrukcije vozila;
ugradnja novih sklopova, uređaja i opreme za vozila;
rekonstrukcija vozila s pogonom motora na alternativna goriva;
certifikacija vozila za prijevoz opasnih materija u skladu s međunarodnim sporazumom o prijevozu opasnih materija ADR;
certifikacija vozila za prijevoz lako kvarljive robe u skladu s međunarodnim sporazumom o prijevozu lako kvarljive robe ATP;
certifikacija novih konstrukcija i pojedinačno proizvedenih vozila.