Home
POZIV NA PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA

POZIV NA PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Obavještavamo Vas da će se u Sarajevu, dana 31.05. 2022. godine (utorak), a u skladu sa potpisanim ugovorom između Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Instituta za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo, održati Seminar stručnog usavršavanja za instruktore vožnje i licencirane predavače i ispitivače.

S tim u vezi, pozivamo Vas da Prijave za Program stručnog usavršavanja, kao i dokaz o uplati za prisustvo na seminaru stručnog usavršavanja dostavite putem sljedećeg linka: http://www.isik.ba/prijava-za-osposobljavanje, a najkasnije do 30.05.2022. godine ( ponedjeljak ) u 09:00 sati.


Visina kotizacije za učesnike seminara je 40,00 KM
, a istu je potrebno uplatiti na Depozitni račun Kantona Sarajevo broj: 141 196 53200084 75, BBI banka d.d., Sarajevo, SVRHA: Uplata kotizacije sa seminar; VRSTA PRIHODA: 722429, ŠIFRA OPĆINE: 077, BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 2101001.

Svi polaznici seminara se trebaju prijaviti elektronskim putem, do 30.05.2022. godine (ponedjeljak) do 09.00h. (Naknadne prijave se neće uzimati u obzir.).

Na osnovu broja prijavljenih kandidata odredit će se mjesto održavanja seminara o čemu ćete biti obaviješteni u ponedjeljak 30. 05. 2022. godine.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na broj telefona: 033/408-830 ili e-mail adresu: info@isik.ba