Home
Poziv na majski “Program stručnog usavršavanja 2024”

Poziv na majski “Program stručnog usavršavanja 2024”

Obavještavamo Vas da će se u Sarajevu, dana 30.05.2024. godine (četvrtak), od 09:00h do 12:00h, u organizaciji Instituta za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo, održati Seminar stručnog usavršavanja za instruktore vožnje i licencirane predavače i ispitivače.

Visina kotizacije za učesnike seminara je 40,00 KM, a istu je potrebno uplatiti na Depozitni račun Kantona Sarajevo broj: 1411 9653 2000 8475, BBI banka d.d., Sarajevo, SVRHA: Uplata kotizacije sa seminar; VRSTA PRIHODA: 722429, ŠIFRA OPĆINE: 077, BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 2101001.

Svi polaznici seminara se trebaju prijaviti elektronskim putem, do 27.05.2024. godine (ponedjeljak) do 14:00 sati. (Naknadne prijave se neće uzimati u obzir.).

Na osnovu broja prijavljenih kandidata odredit će se mjesto održavanja seminara o čemu ćete biti obaviješteni 29.05.2024. godine (srijeda).

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na broj telefona: 033/408-830 ili e-mail adresu: info@isik.ba.