Home
USLUGE

USLUGEImajući u vidu široku lepezu poslova, odnosno vrlo zastupljenu oblast saobraćaja i komunikacija u savremenom načinu života i rada, Institut za saobraćaj i komunikacije svojim klijentima nudi vrlo širok spektar usluga.
Naš naučno-stručni tim klijentima, uz garanciju kvalitetnog i profesionalnog odnosa pri realizaciji projekata, može ponuditi sljedeće usluge:

 • elaborati sigurnosti saobraćaja u urbanim sredinama;
 • elaborati za ekološki čistiji i zdraviji način života u urbanim sredinama;
 • istraživanje i unapređenje upravljanja rizicima sigurnosti u saobraćaju;
 • elaborati – projekti priključka (prilaza) na javni put;
 • saobraćajno-transportno inžinjerstvo;
 • edukativno-stručni pristup u rješavanju problema vezanih za sigurnost u saobraćaju;
 • projektiranje i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme na javnim putevima;
 • elaborate o zaštiti i sigurnosti saobraćaja i transporta;
 • ekspertize i stručne analize saobraćajnih nezgoda i prevencija nezgoda u saobraćaju;
 • elaborati upravljanja i istraživanja sigurnosti u saobraćaju;
 • revizija i inspekcija sigurnosti u saobraćaju;
 • istraživanje i razvoj saobraćajno-transportnih softverskih aplikacija;
 • edukacija i prevencija u saobraćaju i transportu;
 • studije sigurnosti i zaštiti okoliša u saobraćaju i transportu;
 • organiziranje seminara, okruglih stolova, debata, radionica, simpozija i drugih manifestacija;
 • tumačenje i analiza postojećih propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite u saobraćaju te iz oblasti zaštite okoliša;
 • studije slučaja – analize ranjivih učesnika u saobraćaju (pješaka, biciklista, djece, invalidnih osoba i sl.);
 • konsultantske i savjetodavne usluge iz oblasti saobraćaja i zaštite okoliša;
 • izrada projekata iz oblasti ugodnog i sigurnijeg življenja u urbanim sredinama;
 • izrada projekata iz sigurnosti i zaštite okoliša u saobraćaju i transportu;
 • procjene vrijednosti štete motornih vozila, vozova i drugih vozila itd.