Home
Poziv na jednodnevni seminar/radionicu pod nazivom: “AKTUELNO: IZMJENA UGOVORA O GRAĐENJU ZBOG POVEĆANJA CIJENA MATERIJALA“

Poziv na jednodnevni seminar/radionicu pod nazivom: “AKTUELNO: IZMJENA UGOVORA O GRAĐENJU ZBOG POVEĆANJA CIJENA MATERIJALA“

Seminar će se održati 03.06.2022. godine (petak) sa početkom u 09,00 sati u hotelu “Ibis Styles Sarajevo”, Džemala Bijedića 169a, Sarajevo.

Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa osnovnim pravima i obavezama u okviru ugovora o građenju zbog novonastalih okolnosti izazvanih povećanjem cijena materijala na tržištu.

Cijena kotizacije po učesniku iznosi 200,00 KM bez PDV-a, odnosno 234,00 KM sa PDV-om. U cijenu kotizacije su uključeni svi radni materijali potrebni za učestvovanje na seminaru, potvrda/certifikat o učešću, osvježenje za vrijeme kafe pauze i ručak.

Seminar je namijenjen institucijama koje implementiraju ili će implementirati projekte, građevinskim kompanijama koje izvode radove, nadzornim organima i investitorima koji provode projekte u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o obligacionim odnosima.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun broj 1020500000065182 Union Banka d.d. Sarajevo sa naznakom „Uplata kotizacije za seminar“.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na broj telefona: 033/408-830 ili e-mail adresu: info@isik.ba

Za organizatora
Mr. Adnan Tatarević, dipl. ing. saobr.