Home
Održan edukacijski webinar za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila

Održan edukacijski webinar za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila

U organizaciji Instituta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo danas je održan edukacijski webinar za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila.

Ovo bi trebao biti početak serije edukacija koje će Institut za saobraćaj i komunikacije, po ovlaštenju Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, realizirati, a sve s ciljem da se podigne nivo znanja, vještina i sposobnosti lica koja su uključena u proces osposobljavanja.

Kako je kazao tehnički direktor Instituta mr. Adnan Tatarević, u edukacijskom webinaru prijavljeno je oko 150 učesnika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, od Sarajeva i Trebinja, do Goražda, Zenice, Viteza, Konjica, Zavidovića, Bosanske Krupe, Bihaća, Cazina… On je naglasio da je prva edukacija održana online, a da će, eventualno, sve buduće, ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala, biti održane u redovnom formatu.

U okviru radnog dijela webinara realizirane su dvije tematske cjeline. Šef Odjela za sigurnost u JP “Ceste FBiH” mr. sc. Reuf Boračić održao je predavanje o temi “Percepcija saobraćajne signalizacije u cilju sigurne vožnje”, dok je rukovodilac Tehničke pomoći na cesti u BIHAMK Asistenciji i član Vijeća za sigurnost saobraćaja u KS magistar Edo Memišević govorio o temi “Saobraćaj u zimskim uslovima vožnje”.

Specijalni gosti i uvodničari na današnjem webinaru bili su ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota – Muminović, dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Amel Kosovac i predsjednik Udruženja inženjera saobraćaja i komunikacija u BiH prof. dr. Osman Lindov. Završnu riječ uputio je pomoćnik za saobraćaj i edukaciju u Ministarstvu obrazovanja i odgoja KS Kemo Zilić.