Home
Obavještenje o održavanju edukacijskog webinara

Obavještenje o održavanju edukacijskog webinara

Na osnovu Odluke o ovlaštenju Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-06-03-46808/21, od 05.01.2022. godine, u svrhu izvođenja edukacijskog seminara (stručnog usavršavanja), za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila, a u skladu sa članom 70. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 35/05), članom 183. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18), Institut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
o održavanju edukacijskog webinara za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila

Dana 27.01.2022. godine (četvrtak) u periodu od 9:30 do 12:00 sati, održat će se edukacijski webinar za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjeru znanja kandidata za vozača motornih vozila.

Program webinara:

9:30 – 9:35 Registracija učesnika
9:35 – 9:45 Uvodni dio
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
9:45 – 10:45 Percepcija saobraćajne signalizacije u cilju sigurne vožnje
Mr. sc. Reuf Boračić
10:45 – 10:55 Diskusija
10:55 – 11:00 Pauza
11:00 – 11:50 Saobraćaj u zimskim uslovima vožnje
Edo Memišević, dipl. ing. saobr.
11:50 – 12:00 Disuksija i završetak webinara

Visina kotizacije za učesnike webinara je 40,00 KM (uključen PDV), a istu je potrebno uplatiti na račun broj: 1020500000065182, Union banka d.d., Sarajevo (Primalac: Institut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo, Svrha: Kotizacija za webinar).

, do 26.01.2022. godine (srijeda) (Naknadne prijave se neće uzimati u obzir.). Svi prijavljeni polaznici, koji su uplatili kotizaciju, će na e-mail koji su naveli u prijavi dobiti pojašnjenje i  pristupne podatke za webinar.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 033/408-832 (kontakt osoba: Mr. Adnan Bešić, dipl. ing. saobr.)

Za organizatora
Mr. Adnan Tatarević, dipl. ing. saobr.