Home
KONTAKT

KONTAKTInstitut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo

Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail / info@isik.ba
Fax / +387 33 408 834

Homologacija / eljazovic@isik.ba
Telefon / +387 33 408 833

Opšti poslovi / besic@isik.ba
Telefon / +387 33 408 832

Projektovanje / tatarevic@isik.ba
Telefon / +387 33 408 830