Home
Institut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo organizuje dvodnevni seminar

Institut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo organizuje dvodnevni seminar

Institut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo organizuje dvodnevni seminar/radionicu pod nazivom: “NABAVKE FINANSIRANE SREDSTVIMA MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (EBRD, EIB I SVJETSKA BANKA) I FIDIC STANDARDI U PRAKSI” Seminar će se održati 18. i 19.12.2018. godine sa početkom u 10,00 sati u hotelu „Pahuljica“ – Vlašić.

U prilogu vam se nalazi poziv za seminar sa svim informacijama i prijavnim obrascem.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 033/408-830 ili e-mail: info@isik.ba.

Organizacioni odbor


Poziv za seminar
Prijavnica za seminar