Home
HOMOLOGACIJA

HOMOLOGACIJAInstitut za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu član je Konzorcija koji je odabralo Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za uspostavu i provedbu homologacije i certifikacije vozila na području države BiH. Budući da je taj povjereni projekt vrlo uspješno realiziran, proces homologacije i certifikacije vozila već godinama briljantno funkcionira, a najveće zasluge za to imaju stručnjaci i saradnici našeg instituta.

Homologacija je, inače, po definiciji, “proces potvrđivanja da je nešto nečemu odgovarajuće ili saglasno”. Ova riječ se obično koristi u kontekstu motornih vozila. Prilikom homologacije se ispituju uređaji bitni za sigurnost vozila, kao i uređaji od kojih zavise ekološke karakteristike vozila.

Sami počeci homologacije proizlaze iz zajedničke želje evropskih zemalja za otklanjanjem prepreka u međusobnoj trgovini vozilima te usklađivanjem zakonodavstva na području vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja.

Postoje dva sistema homologacije:

  • Prvi se temelji na ECE pravilnicima, odnosno Sporazumu iz 1958. godine.

Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Evropu (radna grupa WP.29, World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) donosi Sporazum o prihvatanju jednakih tehničkih propisa za vozila na točkovima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na točkovima i uvjeti za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa (Sporazum iz 1958.). Ugovorne strane Sporazuma iz 1958. godine, veliki broj evropskih država, Evropska unija, kao kolektivna članica, te Japan, Australija i još osam vanevropskih država samostalno, svaka za sebe, odlučuju koji će od trenutno 128 postojećih pojedinačnih ECE pravilnika primjenjivati na svom teritoriju. Pojedinačni ECE pravilnici donose odredbe o postupcima ispitivanja, odobravanja, označavanja i uzajamnog priznavanja pojedinih dijelova, sklopova i uređaja vozila.

Homologacijska odobrenja, prema ECE pravilnicima, izdaju se za tip vozila s obzirom na pojedini dio, sklop ili uređaj vozila, npr. za tip vozila s obzirom na sistem kočenja. Ovaj sistem homologacijskih pravilnika trenutno ne dopušta izdavanje odobrenja za tip vozila kao cjeline.
Aktuelne novosti u vezi sa Sporazumom iz 1958. godine, kao i pojedini ECE pravilnici dostupni su na stranici http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html.

  • Drugi se temelji na EEC/EC direktivama, odnosno EU uredbama.

Pojedinačne EEC/EC direktive i EU uredbe donose odredbe o postupcima ispitivanja, odobravanja, označavanja i uzajamnog priznavanja pojedinih dijelova, sklopova i uređaja vozila, ali i mogućnost izdavanja odobrenja za tip vozila kao cjeline (WVTA – Whole Vehicle Type Approval).

Trenutno su na snazi tri direktive za homologaciju tipa vozila kao cjeline:

  • 2007/46/EC za homologaciju motornih vozila i priključnih vozila,
  • 2013/168/EC za homologaciju motornih vozila na dva ili tri kotača,
  • 2003/37/EC za homologaciju poljoprivrednih i šumarskih traktora.

Aktuelne novosti u vezi s navedenim direktivama, kao i pojedine EEC/EC direktive i EU uredbe dostupne su na web-stranici:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/index_en.htm

Uz navedeno, unutar radne grupe WP.29, temeljem Sporazuma o globalnim tehničkim propisima (GTR) ili skraćeno Sporazum iz 1998. godine, razvija se i sistem međunarodne harmonizacije propisa te se očekuje značajno pojednostavljenje i harmonizacija tehničkih propisa za vozila na svjetskom nivou.

Aktuelne novosti u vezi sa Sporazumom iz 1998. godine, kao i pojedini GTR pravilnici dostupni su na web-stranici:
http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html

Prvenstveno u pojmu homologacija potrebno je pojmovno razlikovati sljedeće:

  • Homologacija tipa vozila

Homologacija tipa vozila provodi se za nova vozila koja se serijski proizvode i koja uvoze pravna ili fizička lica, registrirana za prodaju vozila s namjerom da prodaju takva vozila na području BiH. Homologacija tipa vozila provodi se i za serijski proizvedena vozila u BiH ako je serija predmetnog tipa veća od 10.

  • Homologacija pojedinačnog vozila

Homologacija pojedinačnog vozila provodi se za nova vozila koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe. Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za rabljena vozila iz uvoza. Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za vozila koja su primjenom carinskih ili drugih propisa oduzeta ili su ustupljena u korist države, u slučaju njihovog stavljanja na tržište ili njihove registracije nakon besplatne dodjele od nadležnih državnih tijela.

Svu potrebnu legislativu iz oblasti homologacije vozila u Bosni i Hercegovini možete pronaći na web-stranici: www.homologacija.gov.ba.

Za sva pitanja u vezi s provođenjem tipske homologacije možete nas kontaktirati putem:
e-maila: eljazovic@isik.ba ili info@isik.ba ili putem kontakt telefona 033/408-833.